Geomembrany PEHD

Wyknane z polietylenu wysokiej gęstości geomembrany PEHD stanowią najczęściej wykorzystywaną metodę w ochronną w inżynierii lądowej oraz wodnej do ochrony środowiska przed nieporządanymi skutkami działania składowanych na niej elementów. Geomembrany chronią również przed wilgocią oraz penetracja wody. Izoluje się nimi między innymi fundamenty oraz piwnice, balkony, zbiorniki wodnej (również popularne oczka wodne) a także zbiorniki p.pożarowe i zbiorniki olejowe. Folie te również mają szerokie zastosowanie jeżeli chodzi o składowiska odpadów oraz stacje paliw i wszelkiego innego typu powierzchnie na których składujemy materiały mogące przenikać do gleby. Dzięki swoim właściwością folie te są wysoko odporne na substancje chemiczne a także promieniowanie UV, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania dodatkowych izolatorów. Sam materiał jest bardzo trwały na uszkodzenia oraz bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Same folie oferujemy w rolkach o różnych szerokościach (od 5 do 9,4 metra) dzięki czemu łatwiej dopasować je rozmiarem do danej powierzchni. Również grubość folii w zależności od izolowanego obiektu i podłoża może mieć 1; 1,5; 2 jak i 2,5mm. Dzięki dużej giętkości oraz łatwemu łączeniu za pomocą zgrzewania bardzo łatwo możemy dopasować geomembranę do różnych kształtów podłoża.

Po wykonaniu usługi, wykonywana jest kompleta dokumentacja techniczna powykonawcza w skład której wchodzą: - aprobata techniczna na materiały; - szczegółowy schemat połączeń; - protokół zgrzewów; - certyfikat na wykonane połączenia spawane.
Niemak 15 lat doświadczeń sprawiło, iż potrafimy solidnie i szybko rozwiązać problemy dotyczące izolacji i zabezpieczeń.

Nasze realizacje

Zadzwoń teraz: 608 343 778